เหรียญ ร.5 และ พระ

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554

วิธีดูเหรียญ ร.5 รัชกาลที่ 5 และ พระ

เหรียญกษาปณ์รัชกาลที่ 5

ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการผลิตเหรียญกษาปณ์ออกใช้ ดังนี้


1. เหรียญดีบุก พระจุลมงกุฎ - พระแสงจักร

ด้านหน้า ตราพระจุลมงกุฎประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า กระหนาบด้วยฉัตรสองข้าง
ด้านหลัง เป็นรูปช้างยืนแท่นหันหน้าไปทางซ้ายอยู่กลางพระแสงจักร มีข้อความบอกราคาเป็นภาษาไทย "๑๖ อันเฟื้อง" เบื้องล่างเป็นอักษรจีน ด้านซ้ายเป็นเลขอารบิค 1/16 ด้านขวาเป็นอักษรโรมัน "F" หมายถึง เฟื้อง
ขอบ เรียบ
ออกใช้ พ.ศ. 2411

ราคา

น้ำหนัก(กรัม)

เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.)

โสฬส(ดีบุก)

7.5

32


2. เหรียญทองแดง เงิน และนิเกิล พระจุลมงกุฎ - พระแสงจักร

เฟื้อง(ทองแดง สลึง(ทองแดง)

กึ่งบาท(ทองแดง) บาท(ทองแดง)

กึ่งตำลึง(ทองแดง) ตำลึง(ทองแดง)

บาท(เงิน)

สองบาท(นิเกิล)

บาท(ทองเหลือง ไม่มีข้อมูลในตาราง)

ด้านหน้า พระจุลมงกุฎเปล่งรัศมี ประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า มีฉัตรกระหนาบสองข้าง
ด้านหลัง เป็นรูปช้างยืนพื้นอยู่กลางพระแสงจักร รอบวงขอบมีดาวบอกราคา โดยดาวดวงหนึ่งแทนราคา 1 เฟื้อง
ขอบ มีเฟืองและไม่มีเฟือง
เป็นเหรียญตัวอย่าง ผลิตจากประเทศอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. 2411 แต่ไม่ได้ผลิตออกใช้

ราคา

โลหะ

กรัม

มม.

หมายเหตุ

ไพ

ทองแดง

ไม่มีข้อมูล

14

-

เฟื้อง

ทองแดง

1.89

16

-

สลึง

ทองแดง

3.23

20.8

-

กึ่งบาท

ทองแดง

6.34

25

-

บาท

ทองแดง

14.05

30.8

-

กึ่งตำลึง

ทองแดง

25.90

34

-

ตำลึง

ทองแดง

49.50

44

-

สองไพ

เงิน

ไม่มีข้อมูล

14

-

เฟื้อง

เงิน

ไม่มีข้อมูล

16

-

สลึง

เงิน

ไม่มีข้อมูล

20.8

-

สองสลึง

เงิน

ไม่มีข้อมูล

25

-

บาท

เงิน

15.2

30.8

มีทั้งขอบเรียบและมีเฟือง

สองสลึง

นิเกิล

ไม่มีข้อมูล

25

-

บาท

นิเกิล

ไม่มีข้อมูล

30.8

-

สองบาท

นิเกิล

ไม่มีข้อมูล

34

-


3. เหรียญเงิน พระจุลมงกุฎ - พระแสงจักร


ด้านหน้า พระจุลมงกุฎ(ไม่มีรัศมี) ประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า มีฉัตรกระหนาบสองข้าง
ด้านหลัง เป็นรูปช้างยืนพื้นอยู่กลางพระแสงจักร รอบวงขอบมีดาวบอกราคา โดยดาวดวงหนึ่งแทนราคา 1 เฟื้อง
ขอบ มีเฟือง
ออกใช้ พ.ศ. 2412

ราคา

น้ำหนัก(กรัม)

เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.)

เฟื้อง(เงิน)

1.89

16

สลึง(เงิน)

3.82

19.5

บาท(เงิน)

15.1

31


4. เหรียญ ทองแดง/นิเกิล ตรา จ.ป.ร. - ช่อชัยพฤกษ์

(ทองแดง)

โสฬส(นิเกิล ปี จ.ศ.1244)http://coins.thport.com/PicR3_8/r5_04_02.jpghttp://coins.thport.com/PicR3_8/r5_04_03.jpg

ด้านหน้า เป็นพระปรมาภิไธยย่อ จ.ป.ร. มีพระจุลมงกุฎเปล่งรัศมีอยู่เบื้องบน ริมขอบซ้ายมีคำว่า "กรุงสยาม" ริมขอบวามี "รัชกาลที่ ๕"
ด้านหลัง มีอักษรและเลขไทยบอกราคา ใต้ลงมามีเลขจุลศักราชที่ผลิต ล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์
ขอบ เรียบ

ราคา

โลหะ

กรัม

มม.

หมายเหตุ

โสฬส

ทองแดง

2.5

20

ปี จ.ศ. 1236 และ 1244

โสฬส

นิเกิล

ไม่มีข้อมูล

20

ปี จ.ศ. 1236 และ 1244

อัฐ

ทองแดง

5.5

26

ปี จ.ศ. 1236, 1238 และ 1244

เสี้ยว

ทองแดง

11.0

31

ปี จ.ศ. 1236, 1238 และ 1244

สิ้ก(ซีก)

ทองแดง

22.0

39

ปี จ.ศ. 1238 และ 1244


5. เหรียญ ทองแดง/โลหะขาว/เงิน/ทองคำ พระบรมรูป - ตราแผ่นดิน

http://coins.thport.com/PicR3_8/r5_05_01.jpg

บาท(ทองแดง)http://coins.thport.com/PicR3_8/r5_05_02.jpghttp://coins.thport.com/PicR3_8/r5_05_03.jpg บาท(โลหะขาว)http://coins.thport.com/PicR3_8/r5_05_04.jpghttp://coins.thport.com/PicR3_8/r5_05_05.jpg

กึ่งตำลึง(ทองแดง)http://coins.thport.com/PicR3_8/r5_05_06.jpghttp://coins.thport.com/PicR3_8/r5_05_07.jpg กึ่งตำลึง(เงิน)http://coins.thport.com/PicR3_8/r5_05_08.jpghttp://coins.thport.com/PicR3_8/r5_05_09.jpg

กึ่งตำลึง(โลหะขาว)http://coins.thport.com/PicR3_8/r5_05_10.jpghttp://coins.thport.com/PicR3_8/r5_05_11.jpg

เฟื้อง(ทองคำ)http://coins.thport.com/PicR3_8/r5_05_12.jpg สลึง(ทองคำ)http://coins.thport.com/PicR3_8/r5_05_13.jpghttp://coins.thport.com/PicR3_8/r5_05_14.jpg

ด้านหน้า พระบรมรูป ร. 5 ครึ่งพระองค์ ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศพลเรือน ริมขอบมีพระปรมาภิไธย "สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"
ด้านหลัง เป็นตราแผ่นดิน ริมขอบซ้ายมีคำว่า "กรุงสยาม" ริมขอบขวา "รัชกาลที่ ๕" ริมขอบล่างมีข้อความบอกราคา และเหรียญที่ผลิตตั้งแต่ปี ร.ศ. 120 (พ.ศ. 2444) จะมีเลขไทยบอกปี ร.ศ. ที่ผลิตอยู่ด้วย
ขอบ มีเฟือง
ออกใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2419 (ร.ศ. 95) เหรียญเงินมีส่วนผสม เงิน 90% ทองแดง 10%

ราคา

โลหะ

กรัม

มม.

หมายเหตุ

เฟื้อง

เงิน

1.87

16

ปี ร.ศ. ไม่มี, 120-127

สลึง

เงิน

3.75

21

ปี ร.ศ. ไม่มี, 120-123, 125-127

บาท

เงิน

15

31

ปี ร.ศ. ไม่มี, 120-126

บาท

ทองแดง

ไม่มีข้อมูล

31

ไม่มี ร.ศ.

บาท

โลหะขาว

ไม่มีข้อมูล

31

ไม่มี ร.ศ.

กึ่งตำลึง

ทองแดง

25.5

37

ไม่มี ร.ศ. เป็นเหรียญตัวอย่างปี 2420

กึ่งตำลึง

เงิน

30.0

37

ไม่มี ร.ศ. เป็นเหรียญตัวอย่างและขัดเงา ปี 2540

กึ่งตำลึง

โลหะขาว

ไม่มีข้อมูล

37

ไม่มี ร.ศ.

เฟื้อง

ทองคำ

2.15

16

ปี ร.ศ. ไม่มี, 123, 127-129

สลึง

ทองคำ

ไม่มีข้อมูล

20.3

ปี ร.ศ. 127


6. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เงิน เสด็จเยี่ยมโรงกระสาป และ ไฟใหม้โรงกระสาป

เสด็จเยี่ยมhttp://coins.thport.com/PicR3_8/r5_06_01.jpghttp://coins.thport.com/PicR3_8/r5_06_02.jpg

ไฟไหม้http://coins.thport.com/PicR3_8/r5_06_03.jpghttp://coins.thport.com/PicR3_8/r5_06_04.jpg

ด้านหน้า พระบรมรูป ร. 5 ครึ่งพระองค์ ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศพลเรือน ริมขอบมีพระปรมาภิไธย "สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"
สำหรับเหรียญเสด็จเยี่ยมโรงกระสาป เบื้องซ้ายพระบรมรูปมีคำว่า "โรงกระสาป" เบื้องขวามีเลขไทยบอกศักราช "๑๑๖"
ส่วนเหรียญไฟไหม้ เบื้องซ้ายพระบรมรูปมีคำว่า "ไฟไหม้" เลขไทยบอกศักราช "๑๑๖" เบื้องขวามีคำว่า "โรงกระสาป"
ด้านหลัง เป็นตราแผ่นดิน ริมขอบซ้ายมีคำว่า "กรุงสยาม" ริมขอบขวา "รัชกาลที่ ๕" ริมขอบล่างมีข้อความบอกราคา "บาท หนึ่ง"
ขอบ มีเฟือง
ออกใช้ พ.ศ. 2440

ราคา

โลหะ

กรัม

มม.

หมายเหตุ

บาท

เงิน

15

31

เสด็จเยี่ยมโรงกระสาป

บาท

เงิน

ไม่มีข้อมูล

31

ไฟไหม้โรงกระสาป


7. เหรียญทองแดง พระบรมรูป - พระสยามเทวาธิราช

http://coins.thport.com/PicR3_8/r5_07_01.jpg

ด้านหน้า พระบรมรูป ร. 5 ครึ่งพระองค์ ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศ มีพระปรมาภิไธย "จุฬาลงกรณ์ ป.ร." อยู่ริมขอบซ้าย และ "พระจุลจอมเกล้าเจ้ากรุงสยาม" อยู่ริมขอบขวา
ด้านหลัง เป็นรูปพระสยามเทวาธิราชประทับนั่ง พระหัตถ์ซ้ายทรงธารพระกร พระหัตถ์ขวาทรงท้าวขอบโล่ รอบวงขอบมีอักษรบอกราคา เบื้องล่างเป็นเลขบอกศักราช
ขอบ เรียบ
ส่วนผสม ทองแดง 95% ดีบุก 4% สังกะสี 1%
ออกใช้ พ.ศ. 2430

ราคา

กรัม

มม.

หมายเหตุ

โสฬศ(โสฬส)

2.5

20

ปี จ.ศ. 1249, ร.ศ. 109(ผลิต 10.24 ล้าน หน้า-หลัง ตรงกัน), 118, 124

อัฐ

5.67

24

ปี จ.ศ. 1249, ร.ศ. 109(ผลิต 10.24 ล้าน),
114(ผลิต 5.12 ล้าน มีทั้ง หน้า-หลัง ตรงกันและกลับกัน และมีพิมพ์เล็กด้วย),
115, 118, 121, 122(ผลิต 15.36 ล้าน มีพิมพ์เล็กด้วย), 124

เซี่ยว(เสี้ยว)

11.34

30

ปี จ.ศ. 1249, ร.ศ. 109(ผลิต 5.12 ล้าน หน้า-หลัง ตรงกัน), 114, 115,
118, 119, 121, 122(ผลิต 5.12 ล้าน หน้า-หลัง ตรงกัน), 124


8. เหรียญทองแดง พระบรมรูปพระพักตร์ตรง - พระสยามเทวาธิราช

http://coins.thport.com/PicR3_8/r5_08_01.jpghttp://coins.thport.com/PicR3_8/r5_08_02.jpg

ด้านหน้า พระบรมรูป ร. 5 ครึ่งพระองค์ พระพักตร์ตรง ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็ก มีพระปรมาภิไธย "จุฬาลงกรณ์ ป.ร." อยู่ริมขอบซ้าย และ "พระจุลจอมเกล้าเจ้ากรุงสยาม" อยู่ริมขอบขวา
ด้านหลัง เป็นรูปพระสยามเทวาธิราชประทับนั่ง พระหัตถ์ซ้ายทรงธารพระกร พระหัตถ์ขวาทรงท้าวขอบโล่ รอบวงขอบมีอักษรบอกราคา "หนึ่ง เซี่ยว" เบื้องล่างเป็นเลขบอก ร.ศ. "๑๒๔"
ขอบ เรียบ
เป็นเหรียญตัวอย่าง ผลิตจากประเทศอังกฤษ

ราคา

โลหะ

กรัม

มม.

หมายเหตุ

เซี่ยว(เสี้ยว)

ทองแดง

11.9

31

-


9. เหรียญทองคำ ทศ พิศ พัดดึงส์

http://coins.thport.com/PicR3_8/r5_09_01.jpg
หมายเหตุ น้ำหนักบนรูปกับในตารางไม่ตรงกัน

ด้านหน้า เป็นตราพระมหามงกุฎยอดเปล่งรัศมี มีฉัตรกระหนาบสองข้างอยู่ในวงกรอบ
เหรียญ ทศและพิศ มีลายกระหนกอยู่ระหว่างฉัตรและยอดพระมหามงกุฎ
ส่วน พัดดึงส์ มีลายกระหนกอยู่ทั้งในและนอกฉัตร
ด้านหลัง เป็นรูปช้างยืนแท่นหันหน้าไปทางซ้ายยืนอยู่กลางพระแสงจักร
ขอบ มีเฟือง
ออกใช้ พ.ศ. 2437
พัดดึงส์(32 อันเป็น 1 ชั่ง) มึค่า 10 สลึง หรือ 1 ตำลึงจีน
พิศ(20 เหรียญเป็น 1 ชั่ง) มีค่า 4 บาท หรือ 1 ตำลึง
ทศ(10 เหรียญเป็น 1 ชั่ง) มีค่า 8 บาท หรือ 2 ตำลึง

ราคา

น้ำหนัก(กรัม)

เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.)

หมายเหตุ

พัดดึงส์

1.98

15

-

พิศ

4.10

16

-

ทศ

7.43

22

-


10. เหรียญนิเกิล ช้างสามเศียร - ช่อชัยพฤกษ์

http://coins.thport.com/PicR3_8/r5_10_01.jpg

ด้านหน้า รูปช้างสามเศียร เบื้องบนมีข้อความ "สยามอาณาจักร" เบื้องล่างบอกปี ร.ศ. "ศก ๑๑๖" ริมขอบซ้ายขวาเป็นช่อชัยพฤกษ์
ด้านหลัง มีเลขไทยบอกราคา เบื้องบนมีอักษรบอกราคา ริมขอบซ้ายขวาเป็นช่อชัยพฤกษ์
ขอบ เรียบ
ส่วนผสม ทองแดง 75% นิเกิล 25%
ออกใช้ พ.ศ. 2441

ราคา(สตางค์)

กรัม

มม.

ผลิต

หมายเหตุ

2 1/2

2.0

16

5,080,138

-

5

3.0

20

5,080,238

-

10

4.0

22

3,810,178

-

20

6.5

25

3,126,300

-


11. เหรียญเงิน พระบรมรูป - พระนารายณ์ทรงสุบรรณ

http://coins.thport.com/PicR3_8/r5_11_01.jpghttp://coins.thport.com/PicR3_8/r5_11_02.jpg

ด้านหน้า พระบรมรูป ร. 5 ครึ่งพระองค์ ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็ก มีพระปรมาภิไธย "จุฬาลงกรณ์" อยู่ริมขอบซ้าย และ "บรมราชาธิราช" อยู่ริมขอบขวา
ด้านหลัง เป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑจับนาค เบื้องบนมีข้อความ "สยามรัฐ ร.ศ. ๑๒๖" โดยมีเลข "๔๐" อยู่เหนือ ร.ศ. ริมขอบซ้ายขวามีอักษรบอกราคา "บาท" และ "หนึ่ง"
ขอบ มีเฟือง
เป็นเหรียญตัวอย่าง

ราคา

กรัม

มม.

หมายเหตุ

บาท

15

31

-


12. เหรียญเงิน พระบรมรูป - ตราไอราพต

สลึงhttp://coins.thport.com/PicR3_8/r5_12_01.jpghttp://coins.thport.com/PicR3_8/r5_12_02.jpg สองสลึงhttp://coins.thport.com/PicR3_8/r5_12_03.jpghttp://coins.thport.com/PicR3_8/r5_12_04.jpg

บาท(ร.ศ. 127)http://coins.thport.com/PicR3_8/r5_12_05.jpghttp://coins.thport.com/PicR3_8/r5_12_06.jpg

บาท(ร.ศ. 129)http://coins.thport.com/PicR3_8/r5_12_07.jpghttp://coins.thport.com/PicR3_8/r5_12_08.jpg

ด้านหน้า พระบรมรูป ร. 5 ครึ่งพระองค์ ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็ก มีพระปรมาภิไธย "จุฬาลงกรณ์" อยู่ริมขอบซ้าย และ "สยามินทร์" อยู่ริมขอบขวา มีชื่อผู้แกะสลักแม่แบบตัวจิ๋ว "A. Patey" ย่อมาจาก Augustes Patey
ด้านหลัง เป็นรูปไอราพต เบื้องซ้ายมีข้อความ "สยามรัฐ" เบื้องขวามีอักษร "รศ." และเลขบอกปี เบื้องล่างมีข้อความบอกราคา
ขอบ มีเฟือง

ราคา

กรัม

มม.

หมายเหตุ

สลึง

3.75

20

ปี ร.ศ. 128

สองสลึง

7.23

25.4

ปี ร.ศ. 128

บาท

15

30

ปี ร.ศ. 127(มีทั้ง A. Patey อยู่ซ้าย และ ขวา), 129


13. เหรียญ ทองแดง นิเกิล และทองคำ ตราอุณาโลม - พระแสงจักร

http://coins.thport.com/PicR3_8/r5_13_01.jpg

1 สต. (ทองคำ)http://coins.thport.com/PicR3_8/r5_13_02.jpghttp://coins.thport.com/PicR3_8/r5_13_03.jpg

5 สต. (ทองคำ)http://coins.thport.com/PicR3_8/r5_13_04.jpghttp://coins.thport.com/PicR3_8/r5_13_05.jpg

10 สต. (ทองคำ)http://coins.thport.com/PicR3_8/r5_13_06.jpghttp://coins.thport.com/PicR3_8/r5_13_07.jpg

ด้านหน้า รูปอุณาโลม ด้านซ้ายมีข้อความ "สยามรัฐ" ด้านขวามีคำว่า "สตางค์" เบื้องล่างเป็นเลขไทยบอกราคา
ด้านหลัง เป็นรูปจักร 8 กลีบ ริมขอบในมีเลขไทยบอกปี ร.ศ. (เฉพาะปี 127 มีอักษร "ร.ศ." ด้วย)
ขอบ เรียบ
ส่วนผสม เหรียญ 1 สตางค์ ทองแดง เป็น ทองแดง 75% นิเกิล 25%
เหรียญ 5 และ 10 สตางค์ นิเกิล เป็น นิเกิล 100%
ออกใช้ พ.ศ. 2451

ราคา(สตางค์)

โลหะ

กรัม

มม.

วงใน(มม.)

หมายเหตุ

1

ทองแดง

5.0

22.5

6

ปี ร.ศ. 127(ผลิต 17 ล้าน), 128(ผลิต 0.15 ล้าน), 129(ผลิต 9 ล้าน)

5

นิเกิล

2.0

17.5

4

ปี ร.ศ. 127(ผลิต 7 ล้าน), 128(ผลิต 4 ล้าน), 129(ผลิต 4 ล้าน)

10

นิเกิล

3.5

20.0

5

ปี ร.ศ. 127(ผลิต 7 ล้าน), 129(ผลิต 7 ล้าน)

1

ทองคำ

ไม่มีข้อมูล

22.5

ไม่มีข้อมูล

ปี ร.ศ. 127

5

ทองคำ

ไม่มีข้อมูล

17.5

ไม่มีข้อมูล

ปี ร.ศ. 127

10

ทองคำ

ไม่มีข้อมูล

20

ไม่มีข้อมูล

ปี ร.ศ. 127


ที่มา:
1. หนังสือเหรียญกษาปณ์ กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325 - 2525 โดย กรมธนารักษ์
2. หนังสือ เหรียญกษาปณ์ไทย พ.ศ. 2550 โดย วีรชัย สมิตาสิน
3. คู่มือการประมูล ชุดพิพิธภัณฑ์ "วิวัฒนาการเงินตราไทย" พ.ศ. 2550 โดย บจก.เอื้อเสรี คอลเลคติ้ง
4. เว็บ http://thaicoin-homevason99.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น